طوطی که با شنیدن صدای شلیک گلوله تظاهر به مردن می‌کند

ویدئو

خبرنامه
ویدئو

۲۳ / ثور ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه