بیست اصل در مورد مشارکت زنان و جوانان در انتخابات |
بیست اصل در مورد مشارکت زنان و جوانان در انتخابات

بیست اصل در مورد مشارکت زنان و جوانان در انتخابات

خبرنگار

سرور سروش
خبرنگار

۱۳ / سنبله ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه
Image Title

فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، بیست اصل را برای مشارکت واقعی زنان و جوانان در روند انتخابات، برای رهبران حکومت وحدت ملی پیشنهاد کرده است. در این اصل‎های پیشنهادی که به رهبران حکومت فرستاده شده، به حضور و سهم‌گیری  هر بیشتر زنان و جوانان در روند انتخابات تاکید شده است.

نعیم اصغری، رییس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در گفتگو با خبرنامه بر عملی شدن این اصل‌ها تاکیده کرده و گفته است، که حضور زنان و جوانان پیش از این در  انتخابات اندک بود و با عملی شدن این طرح، حضور و مشارکت  این دوقشر گسترده خواهد شد.

خبرنامه به صورت شماره وار به این بیست اصل پرداخته است.

۱-نقش حکومت در افزایش زنان در پست‌های کلیدی در ادارات دولتی.

این مورد بیشتر نقش زنان را در مرکز و ولایت‌ها در پست‌های بلند مانند: والی، ولسوال و ریاست‌های که در ولایات می‌باشند، برجسته کرده است. فیفا از حکومت می‌خواهد که در این مورد توجه جدی داشته باشد.

election

زنان افغان تلاش می کند سهم بیشتر در قدرت و ساختارهای دولتی داشته باشند

۲- مشارکت فعال زنان در فعالیت های سیاسی حکومت وحدت ملی. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می‌گوید که حکومت وحدت ملی  باید فرصت‌های را برای مشارکت زنان در فعالیت‌های سیاسی، احزاب و نهادها فراهم کند  تا زنان از این طریق بتوانند نقش فعال شان را ایفا نمایند.

۳- مشارکت زنان در روندِ انتخابات. یعنی زنان به صورت واقعی بتوانند در انتخابات حضور فعال داشته باشند. حکومت با فراهم کردن شرایط امنیتی برای کاندیدای زن، زنان رای دهنده و ناظران زن باید اقدام‌های را روی دست بیگیرد تا زنان دسترسی آسان به مراکز رأی دهی داشته باشند.

۴- تدابیر ویژه‎ی امنیتی در زمان کمپاین‌های انتخاباتی. این نهاد ناظر انتخاباتی می‎گوید، حکومت وحدت ملی با در نظر گرفتن تدابیر ویژه امنیتی زمینه‎ی کمپاین‌های انتخاباتی را برای خانم‌ها آسانتر کند تا زنان بتوانند به آسانی کمپاین های انتخاباتی خود را پیش ببرند. و هم‌چنان محلاتی که در آن  انتخابات برگزار می شود  باید طوری باشد که خانم‎ها دسترسی کامل داشته باشند.

woman-nominee

پس از سقوط طالبان، زنان فرصت رقابت با مردان را در انتخابات ریاست جمهوری به دست آوردند

۵ – آگاه ساختن زنان در مورد انتخابات. حکومت تلاش کند تا از طریق وزارت حج و اوقاف،  اطلاعات و فرهنگ و مساجد برای آگاهی دهی مردم باید تبلیغات مثبت برای حضور زنان در انتخابات صورت گیرد.

۶- ایجاد تسهیلات برای زنان در روند انتخابات از لحاظ اقتصادی. کارت های حمایتی که برای ثبت نام جمع آوری می‌شود، برای زنان باید تقلیل داده شود تا با آنها همکاری صورت گیرد. بر اساس این طرح، نقش وزرات امور زنان و همچنان نهادهای حقوق بشری خیلی مهم پنداشته شده و آنان باید از لحاظ اقتصادی در کمپاین انتخاباتی، زنان را یاری کنند.

۷- استفاده از تکنالوژی توزیع تذکره‌های الکترونیکی. حکومت وحدت ملی باید در این قسمت توجه جدی کند چون اکثر زنان تذکره عادی خود را ندارد و از این طریق همه‎ی فامیل صاحب تذکره می‌شوند و تعداد دقیق خانم‌ها و پسران مشخص می‌شوند.

voting

حضور زنان در انتخابات های گذشته در بیشتر مناطق افغانستان چشم گیر بوده است

۸- اصل پیشنهادی برای کمیسیون مستقل انتخابات. این کمیسیون باید درقسمت حضور فعال زنان بیشتر توجه داشته  باشد. همچنان برای خانم‌های که به حیث نامزد مراجعه می‌کنند، سهولت ‌های بیشتری فراهم گردد.

۹- استخدام کارمندان اناث در محلات رای دهی. کمیسیون انتخابات باید تلاش کند که در محلات رأی‌دهی زنانه کارمندان خانم انتخاب کنند تا خانم‌ها به آسانی بتوانند به حیث رای دهنده اشتراک کنند.

۱۰- آگاه ساختن زنان، زمانی که کمیسیون انتخابات برنامه آگاهی دهی دارد. کمیسیون انتخابات باید تلاش کند، برای مشارکت زنان تدابیر ویژه آگاهی‌دهی روی دست بگیرد. این آگاهی دهی اگر از  طریق رسانه‌ها و یا تیم‌های سیار شان باشد باید بیشتر در تجمعات زنان برنامه‌های شان را جهت آگاهی دهی بیان کنند.

program

نهادهای زیاد برای آگاهی دهی زنان از حقوق شان و چگونگی اشتراک در نهاد های دولتی کار می کنند

۱۱- در قوانین انتخاباتی و سایر قوانین، پارلمان افغانستان که یک نهاد تقنینی است شرایط را قسمی در نظر بیگرند که حضور خانم‌ها در آن گسترده تر باشد.

۱۲- جرایم انتخاباتی وقتی تشخیص می‌شود باید قسمی باشد که تنها جرایم مادی نباشد، بلکه حبس‌ها را نیز در بر داشته باشد.خانم‌های نامزد یا کارمندان ساحوی انتخابات، اکثر شان از سوی زورمندان و یا نامزدان مرد تهدید می شوند، این مردان باید مجازات شوند.  شکایت‌های زنان باید جدی گرفته شود. عملی شدن این موارد،  فرصت برای خانم‌ها را بیشتر می‌سازد.

۱۳- اصل دیگر تسهیلات در زمانی نامزدی زنان است. که این بخش شامل تسهیلات مالی و امنیتی می شود.

جوانان:

۱ – به خاطرکم‌بودن مشارکت جوانان، حکومت افغانستان باید زمینه ایجاد تحصیلات عالی و زمینه‌ی تحصیل آنها را در خارج و داخل این  کشور برای تمام جوانان به طور یکسان فراهم کند، تا آنها بتوانند با استفاده از توانایی های خود در حکومت سهیم شوند.

women

دختران جوان علاقه بیشتر برای اشتراک در انتخابات های گذشته را داشتند

۲ – برنامه محو کشت مواد مخدر. بیشتر  جوانانی که زمینه کار برای شان فراهم نیست به مواد مخدر روی می‌آورند. دولت افغانستان باید برنامه‌ها و پلان‌های منظمی را روی دست داشته باشد تا از رشد مواد مخدر و روی آوردن جوانان به آن جلوگیری شود.

۳ – اصل دیگر فراهم سازی زمینه کار برای جوانان است.  وزارت کار و امور اجتماعی و دیگر نهادهای دولتی باید یک پلان منظم، شفاف و  روشن را برای جوانان در داخل و خارج کشور فراهم کنند.

۴ – مبارزه با فرهنگ بزرگ سالی و باور مند ساختن جامعه به توانمندی‌های جوانان. در این زمینه احترام بزرگسالان پا برجاست و به توانمندی‌های جوانان هم باید باور داشته باشیم. وزارت کار و معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ باید پلان‌های مشخصی را در قسمت استخدام جوانان داشته باشد.

polling-station

در اکثر مناطق نا امن افغانستان زنان شانس حضور در تصمیم گیری‌ها و یا انتخابات را نداشتند

۵ – دسترسی جوانان به حقوق اساسی آنان. با در نظر داشت  قانون اساسی افغانستان که همه اتباع کشور دارای حقوق مساوی و برابر است، جوانان باید به حقوق اساسی شان دست‌رسی داشته باشند.

۶ – مشارکت جوانان در روند انتخابات. جوانان سهم گسترده را در همه بخش‌های انتخابات می‌توانند داشته باشند.

۷ -معیننت جوانان وزارت اطلاعات و  فرهنگ برنامه‌های آگاهی دهی مشخص برای جوانان باید داشته باشد، یک سلسله تسهیلات را برای جوانان در نظر بیگرد و جوانانی که می‌خواهند خود را نامزد انتخابات کنند، معینت جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ باید سهولت‌های اقتصادی و حمایتی را در قسمت کمپاین‌های شان روی دست گیرد.

held

اکنون بانوان زیادی برای با سواد ساختن زنان و یا اگاه ساختن آنان از حقوق شان تلاش می کنند

قابل ذکر است که در این زمینه، پیش از این تفاهمنامه‌های میان وزرات امورزنان، وزرات اطلاعات و فرهنگ و وزرات معارف صورت گرفته است. این تفاهمنامه با وزرات های حج و اوقاف، وزارت کار و امور اجتماعی و سایر وزرات های که می تواند در مشارکت این دو قشر در انتخابات مثمر واقع شود، نیز قرار است امضا شود.

از سوی دیگر، خانم رولا غنی بانوی اول افغانستان و بخش امور زنان وزرات‌ها همیشه در این زمینه با فیفا همکاری دارند. دو گروه داد خواهی یکی برای زنان و دیگری گروه داد خواهی سیاسی جوانان برای حضور و مشارکت این دو قشر  جلسات هفته وار و یا پانزده روزه را با همکاری بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بر گزار می‌کند که همه در تلاش ایجاد سهولت های بیشتر برای زنان و جوانان می‌باشند.

بی بی گل، بانوی نخست افغانستان

بی بی گل، بانوی نخست افغانستان

فیفا باور دارد اگر حکومت افغانستان این موارد را در نظر بگیرد، حضور و نقش زنان و جوانان در دولت آینده به مراتب گسترده تر خواهد بود.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
افغانستان انتخابات جوانان افغان حکومت وحدت ملی خبرنامه زنان افغان فعالیت زنان فیفا

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید