اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان اخیرا در گفتگوی یک ساعته با تلویزیون یک در باره کنفرانس‌های ورساو و بروکسل صحبت نموده در آن از انتظارات و تعهدات افغانستان و جامعه جهانی سخن گفته و میزان تعهدات برآورده شده از سوی کابل را از سال 2012 تا کنون بیان داشته است.

1- از پیش شرط‌های کنفرانس‌های ورساو و بروکسل

افغانستان باید بتواند مصرف بودجه انکشافی خود را به هشتاد فیصد برساند. سال گذشته پنجاه و پنج فیصد بودجه انکشافی افغانستان مصرف شده است.

eklil hakimi
اکلیل حکیمی با مسول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

2- وزارت خانه‌ها چک سفید ندارند

بودجه سال آینده وزارت‌خانه‌های افغانستان بر اساس میزان مصرف بودجه سال جاری می‌باشد. وزارت خانه‌ای که بودجه خود را کم مصرف می‌کند، بودجه کم نیز در سال آینده به دست می‌آورد.

3- کنفرانس ورساو

این کنفرانس به منظور تجدید تعهد کمک‌های جامعه جهانی برای افغانستان در حوزه امنیتی دایر می‌شود. هر چهار سال سران ناتو گردهم می‌آیند و روی موضوعات امنیتی بحث می کنند. کنفرانس تجدید تعهد امنیتی سال 2012 در شیکاگو برگزار شده بود.

eklil hakimi
وزیر مالیه افغانستان در جریان یک کنفرانس خبری

4- تعهدات افغانستان در کنفرانس شیکاگو

در کنفرانس شیکاگو افغانستان متعهد شده بود که تا سال 2024 بودجه امنیتی را از منابع داخلی این کشور تمویل خواهد کرد. چهال سال پس از آن کنفرانس، در سال جاری افغانستان بیش از 750 میلیون دالر (از مجموع حدود چهار میلیارد دالر بودجه نیروهای امنیتی افغانستان را تمویل کرده است).
در عین حال، افغانستان متعهد شده بود تا مدیریت مالی خود را در ساختار امنیتی این کشور موثر و بهبود بخشد. بحث دیگر، ملکی سازی مالی وزارت‌های داخله و دفاع بود که این بخش نیز انجام شده است.

Chicago conference
نمای از عکس دسته جمعی رهبران جهان در کنفرانس شیکاگو

5- اسناد ارائه شده از سوی افغانستان در باره چهار سال گذشته ارزیابی می‌شود

در کنفرانس ورساو اسناد افغانستان از کارکردهایش از سال 2012 تا به حال ارزیابی می‌شود. سند این کارکردها ترتیب شده و به شورای امنیت ملی نیز ارائه شده است. در این سند مجموع پیشرفت‌های افغانستان آمده و از نیازمندهای این کشور نیز که شامل تجهزات و نیازمندی‌های امنیتی دیگر می‌شود، سخن رفته است. در عین حال، در مورد حکومت‌داری خوب در افغانستان و مسائل دیگر نیز بحث شده است. و در نهایت این که افغانستان چه انتظاراتی از این کنفرانس دارد نیز مورد توجه قرار گرفته است.

Tokyo conference
حضور جمعی رهبران جامعه جهانی در کنفرانس توکیو در سال 2012

6- پیام کلان سیاسی

کنفرانس ورساو پیام کلان سیاسی را برای مردم افغانستان و منطقه خواهد داشت و روی پروسه صلح نیز بی تاثیر نخواهد بود.

7- انتظارات جامعه جهانی از افغانستان در کنفرانس ورساو

جامعه جهانی انتظار دارد تا افغانستان استراتژی امنیتی واقع بینانه داشته باشد. این استراتژی ترتیب و ساخته شده است. افغانستان باید سطح مصارف خود را کاهش دهد و موثریت آن را افزایش دهد. در عین حال، مدیریت مالی در نهادهای امنیتی بهبود یابد و تا سال 2024 به مجموع اهداف تعین شده برسد.

8- انتظارات افغانستان از جامعه جهانی در کنفرانس ورساو

افغانستان خواهان تعهدات مالی و سیاسی قوی از سوی جامعه جهانی می‌باشد. کابل می‌خواهد این تعهدات طولانی بوده و دست کم به اندازه کمک‌های سال‌های قبل باشد. در عین حال، کمک‌ها و امکانات جامعه جهانی از طریق بودجه ملی افغانستان مصرف شود.

eklil hakimi
وزیر مالیه افغانستان

9- نبود چک سفید

دیگر چک سفید برای افغانستان وجود ندارد. کمک‌ها و همکاری‌ها در مقابل انجام تعهدات متقابل صورت می‌گیرد.

10- کنفرانس بروکسل

این کنفرانس همانند کنفرانسی است که در سال 2012 در تکویو در جاپان در سطح وزرای خارجه جامعه بین المللی برای برنامه‌های انکشافی افغانستان برگزار شده بود. در بروکسل نیز برای تجدید تعهد به برنامه‌های انکشافی افغانستان نمایندگان جامعه جهانی گردهم می‌آیند.

11- انتظارات افغانستان از جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل

تعهد سیاسی و عملی برای حمایت از انکشاف افغانستان دست کم تا سال 2020 اعلام شود.

eklil hakimi
وزیر مالیه افغانستان همراه با شماری از تاجران افغان

12- انتظارات جامعه جهانی از افغانستان در کنفرانس بروکسل

افغانستان باید چارچوب انکشافی جامع را برای این کشور در این کنفرانس ارائه کند تا قناعت جامعه جهانی را برای ادامه تعهد کمک‌های مالی برای توسعه افغانستان به دست آورد. این چارچوب توسعه افغانستان ساخته شده و مسوده اول آن به وزرای انکشافی اتحادیه اروپا در بروکسل قبلا ارائه شده و مقبول آن‌ها واقع شده است.

13- پنج ستون کلان چارچوب انکشافی افغانستان برای کنفرانس بروکسل

محور اصلی این برنامه این است که افغانستان به خودکفایی برسد. ستون‌های آن به صورت ذیل است:
اول، توسعه ترانسپورتی به ویژه توسعه راه آهن. در سه ماه آینده راه آهن ترکمنستان به آقینه می‌رسد. در عین حال در این سه ماه آینده راه آهن ایران نیز به داخل افغانستان می رسد.

Eklil hakimi
جریان ملاقات وزیر مالیه افغانستان

دوم، تولید انرژی. طرح این که چگونه افغانستان از وارده کننده برق به تولید کننده برق تبدیل شود. در این راستا استفاده از منابع آب، آفتاب و باد افغانستان.
سوم، خودکفایی زراعت. در این راستا طراحی شده که چگونه افغانستان بتواند با استفاده از آب، زمین و نیروی انسانی خود به یک تولید کننده زراعتی که ظرفیت آن را دارد تبدیل شود.
چهارم، صنایع استخراجی و معادن. طرح و بحث این که چگونه معادن افغانستان تبدیل به یک ثروت برای مردم این کشور شود.
پنجم، تجارت و ترانسپورت. در این طرح روی وصل افغانستان برای همکاری‌های بهتر منطقه‌ای کار شده است.

 

توسط مختار پدرام

مختار پدرام حدود یک دهه عمر خود را در کارهای روزنامه‌نگاری گذرانده است. لیسانس ادبیات از دانشگاه کابل است و دوره‌های مختلف در بخش روزنامه‌نگاری تحقیقی، روزنامه‌نگاری آنلاین و روزنامه‌نگاری جنگ، نیز آموزش دیده است. مدت بیشتر از یک سال به عنوان مدیر دیپارتمنت مطالعات امنیتی در مرکز مطالعات استراتیژیک کابل بوده است. سه سال با تلویزیون خصوصی یک به عنوان خبرنگار تحقیقی و امنیتی کار کرده است. پدرام سردبیر و مسوول چند خبرگزاری و نشریه چاپی نیز بوده است.