لَمَن برند لباس افغانی

لَمَن برند لباس افغانی

عکاس‌خبرنگار خبرنامه

نصیر فیضی
عکاس‌خبرنگار خبرنامه

۲۸ / ثور ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه

اولین برند لباس در افغانستان که خوش درخشیده و در مدت‌زمان کوتاهی توانسته جایگاه خوبی را برایش باز کند. لَمَن برند لباسی است که نزدیک به شش ماه از عمر آن می‌گذرد. خبرنامه در روایت تصویری از در ورودی تا چرخه تولید لباس و نوع فعالیت لمن را پوشش داده است.

Laman A Brand in Afghanistan (1)

Laman A Brand in Afghanistan (2)

Laman A Brand in Afghanistan (3)

Laman A Brand in Afghanistan (4)

Laman A Brand in Afghanistan (5)

Laman A Brand in Afghanistan (7)

Laman A Brand in Afghanistan (6)

Laman A Brand in Afghanistan (8)

Laman A Brand in Afghanistan (12)

Laman A Brand in Afghanistan (9)

Laman A Brand in Afghanistan (11)

Laman A Brand in Afghanistan (13)

Laman A Brand in Afghanistan (14)

Laman A Brand in Afghanistan (15)

Laman A Brand in Afghanistan (16)

Laman A Brand in Afghanistan (17)

Laman A Brand in Afghanistan (19)

Laman A Brand in Afghanistan (18)

 

Laman A Brand in Afghanistan (20)

Laman A Brand in Afghanistan (21)

Laman A Brand in Afghanistan (22)

Laman A Brand in Afghanistan (23)

Laman A Brand in Afghanistan (24)

Laman A Brand in Afghanistan (25)

Laman A Brand in Afghanistan (26)

Laman A Brand in Afghanistan (27)

Laman A Brand in Afghanistan (28)

Laman A Brand in Afghanistan (29)

Laman A Brand in Afghanistan (30)

Laman A Brand in Afghanistan (31)

Laman A Brand in Afghanistan (32)

Laman A Brand in Afghanistan (33)

Laman A Brand in Afghanistan (34)

Laman A Brand in Afghanistan (35)

Laman A Brand in Afghanistan (36)

Laman A Brand in Afghanistan (37)

Laman A Brand in Afghanistan (38)

Laman A Brand in Afghanistan (39)

Laman A Brand in Afghanistan (40)

Laman A Brand in Afghanistan (41)

Laman A Brand in Afghanistan (42)

Laman A Brand in Afghanistan (43)

Laman A Brand in Afghanistan (44)

Laman A Brand in Afghanistan (45)

Laman A Brand in Afghanistan (46)

Laman A Brand in Afghanistan (47)

Laman A Brand in Afghanistan (48)

Laman A Brand in Afghanistan (49)

Laman A Brand in Afghanistan (50)

Laman A Brand in Afghanistan (51)

Laman A Brand in Afghanistan (52)

Laman A Brand in Afghanistan (53)

Laman A Brand in Afghanistan (54)

Laman A Brand in Afghanistan (55)

Laman A Brand in Afghanistan (56)

Laman A Brand in Afghanistan (57)

Laman A Brand in Afghanistan (58)

 

Laman A Brand in Afghanistan (60)

Laman A Brand in Afghanistan (59)

علی شیر شهیر و رقیه ابراهیمی هم‌کاران این گزارش بوده اند.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
افغانستان افغانی برند لباس خبرنامه فیشن لمن مد

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید