کابل بارانی، کابل دیدنی |
کابل بارانی، کابل دیدنی

کابل بارانی، کابل دیدنی

عکاس‌خبرنگار خبرنامه

نصیر فیضی
عکاس‌خبرنگار خبرنامه

۱۳ / ثور ۱۳۹۵ | ۵ دیدگاه
Image Title

پس از گَرد و غُبار شدید، بارش باران هوای کابل را یک‌باره تغییر داد. خبرنامه لحظات کوتاه بارانیِ کابل را با تصویر روایت کرده است…

rainy Kabul (6)

rainy Kabul (4)

rainy Kabul (3)

rainy Kabul (12)

rainy Kabul (5)

rainy Kabul (14)

rainy Kabul (11)

rainy Kabul (8)

rainy Kabul (9)

rainy Kabul (10)

rainy Kabul (7)

rainy Kabul (1)

rainy Kabul (2)

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
افغانستان باران بارش خبرنامه کابل بارانی کابل دیدنی گرد وغبار

مطالب مشابه

۵ دیدگاه