کرونا در افغانستان

افزایش شیوع ویروس کرونا در افغانستان؛ استفاده از ظرفیت بخش خصوصی درتشخیص کوید-۱۹ در کجا قرار دارد؟

وزارت صحت عامه اعلام کرده است که در ۲۴ ساعت گذشته یک هزار و ۲۲۶ نمونه مشکوک ویروس کرونا در لابراتوار های این وزارت مورد آزمایش قرار گرفته که از…