مهاجران افغان

شش و نیم میلیون مهاجر؛ امریکا ۱۸ میلیارد افغانی برای حمایت از مهاجران افغان کمک می‌کند

همزمان با روز جهانی پناهندگان سفارت امریکا در کابل اعلام کرده است که ایالات متحده در سال جاری ۱۸ میلیارد افغانی را برای محافظت از پناهندگان، مهاجران و دیگر گروه‌های…