فوتبال

استعدادهای درخشان در عرصه فوتبال؛ 6 نکته خواندنی در باره شگفتی آفرینی تیم زیر 16 سال افغانستان در تاجکستان

تیم زیر شانزده سال افغانستان مقام چهارم رقابت های مرکزی آسیا را بدست آورده است. درخشش این تیم در بازی ها برای بسیاری ها شگفت انگیز بوده است...