داعش

دستگیری یک گروه 8 نفری در پیوند به همکاری با داعش در ننگرهار

وزارت امورداخله اعلام کرده که یک گروه ۸ نفری به ارتکاب همکاری با گروه تروریستی داعش در ننگرهار دستگیر شده است. وزارت داخله با نشر یک خبرنامه تصریح کرده است…