حقوق بشر

وضعیت حقوق بشر در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌ها؛ 5 نکته از تازه‌ترین تحقیق کمیسیون حقوق بشر افغانستان

تازه‌ ترین تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر مبنی بر "وضعیت حقوق بشر در محلات سلب آزادی" نشان می دهد که در سال 1397 تعداد مجموع زندانیان و بازداشت شدگان در…

حمله هوایی قندز؛ تلفات غیرنظامیان، گزارش‌های ضد و نقیض و دست‌آوردی در سایه هیاهو

در تازه‌ترین واکنش‌ها به حمله هوایی در شهرستان دشت ارچی قندز، مجلس نمایندگان افغانستان هیأتی را تعیین کرده تا این حمله و احتمال تلفات غیرنظامیان را بررسی کند. در همین…