بیجا شدگان

40 خانواده آواره؛ زورگویی‌های طالبان در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل و غصب خانه‌های مردم

تقریبا 40 خانواده از ولسوالی‌ کوهستانات سرپل به دلیل همکاری با دولت توسط طالبان از خانه‌های‌شان بیرون رانده شده‌اند. هرچند ولایت سرپل یکی از ولایات ناامن افغانستان است، اما ولسوالی…