ایلان ماسک

ایلان ماسک: به زودی نخستین ایمپلنت نورالنیک را در مغز یک انسان می کاریم!

ثروتمندترین مرد جهان می‌گوید تراشه مغزی نورالینک طی شش ماه آینده آزمایش ‌های انسانی خود را آغاز می کند. شرکت نورالینک که در زمینه توسعه رابط مغز – کامپیوتر فعالیت…