مهاجرت کاری و تحصیلی

زیست‌ شناسی در کانادا

زیست شناسی در کانادا: دانشجویان با تحصیل رشته زیست ‌شناسی (Biology) ، به مطالعه علوم طبیعی خواهند پرداخت. مطالعه ارگانیسم‌های زنده شامل ساختار فیزیکی آن‌ها، فرآیندهای شیمیایی، واکنش‌های مولکولی، سازوکارهای…

کاندیدای حزب سبز فرانسه برای شورای شهر پاریس؛ رضا جعفری مسیر دشوار مهاجرت و رویاهای بزرگ در سیاست

وقتی کسی قصد مهاجرت می‌کند، با هزار حس مبهم کشورش را ترک می‌کند و به سوی آینده نامعلوم قدم می‌گذارد، چیزی که این روزها همیشه از آن می‌شنویم و شاهدش…