ثروتمند ترین ها

از سرمایه 2 دلاری تا اخراج؛ آموخته های 4 سرمایه گذار جوان از فعالیت در دهه گذشته

دهه گذشته برای بیشتر نسل جوان ( اشخاصی که بین سال های 1980- 1994 متولد شده اند) مانند رولرکوستر بوده است. بسیاری از افراد این نسل دانشگاه شان را به…