بازتاب خبرهای 18 حمل 1399

امریکا: حامیان بین‌المللی از برنامه‌های خصوصی در افغانستان خسته‌اند

سرپرست معینیت وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی می گوید که کمک کنندگان از برنامه ها و مسایل خصوصی که در برابر رفاه مردم افغانستان مطرح می…

متین بیک: به والیان صلاحیت‌های استثنایی تفویض شده/ طالبان خواهان آزادسازی ۱۵ فرمانده کلیدی‌ است

رییس اداره مستقل ارگان‌های محلی می‌گوید که حکومت صلاحیت‌های استثنایی را در بخش‌های مالی، حکومت‌داری و پالیسی‌سازی به والیان تفویض کرده است. عبدالمتین بیک، رییس اداره مستقل ارگان های محلی…