بازتاب خبرهای 1 ثور

حکومت چین یک لوای کوهی ارتش افغانستان را تجهیز می‌کند

دفتر شواری امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که حکومت چین وعده داده تا برای یک لوای کوهستانی ارتش افغانستان، در ولایت کوهستانی بدخشان در مرز چین، تجهیزات نظامی فراهم ‌کند.…