ویروس کرونا

یک مرد ویتنامی به دلیل انتشار ویروس کرونا به پنج سال زندان محکوم شد

به گزارش رسانه های دولتی، ویتنام روز دوشنبه یک مرد را به دلیل نقض قوانین سختگیرانه قرنطینه کووید -۱۹ و سرایت ویروس به دیگران به 5 سال زندان محکوم کرد.…