یونیسیف | خبرنامه
تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

قصه تلخ ستایش و سکوت دو جمهوری اسلامی

توسط - قصه تلخ ستایش و سکوت دو جمهوری اسلامی

قتل دختر بچه‌ی افغان در ایران توسط یک ایرانی، احساسات عمومی را در افغانستان جریحه دار ساخته است. اکثرا افغان ها در شبکه های مجازی و محافل عمومی، قتل ستایش دختر هفت ساله افغان را جنایت خوانده و از سکوت مسوولان ایران و افغان در برابر آن، به شدت انتقاد نموده اند. ستایش دختر هفت ساله مهاجر افغان در ایران، حدود یک هفته پیش...