گل های پتانی | خبرنامه
تازه ها, زندگی

افغانستان سرزمین گل‌ها

توسط - افغانستان سرزمین گل‌ها

بهار فصل شروع دوباره زمین است. شروع یک زندگی تازه و جدید. گیاهان دوباره زنده می شوند و به زمین زندگی می بخشند، زیبایی می آفرینند و فصل رنگ‌هاست. در این فصل عالی حتا عکاسان نیز انرژی جدید برای کار پیدا می کنند. این همه زیبایی آن ها را نیز وادار می کنند خاطره خلق کنند. زیبایی ها را با لنز دوربین شان...

تازه ها, زندگی

کابل دیدنی‌تر شده است‌!

توسط - کابل دیدنی‌تر شده است‌!

شهرداری کابل در یک اقدام تازه،  چهره شهر کابل را با نصب پرچم‌های ملی افغانستان، ساختن چهار راهی‌ها و سایر نمادهای تزیینی تغییر داده است.  چهره خسته کننده‌ای شهر، به نظر می رسد پس از این امید برای مردم خلق کند و شاید یکی از راه های آرامش دادن به روان باشندگان یک شهر، زیبایی محلی باشد که در آن زندگی می کنند. به...