کیفیت | خبرنامه
تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

امپراطوری کمپنی‌های چین در کابل، بانوان افغان فقط خریدارند

توسط - امپراطوری کمپنی‌های چین در کابل، بانوان افغان فقط خریدارند

لباس و مد همزاد هم هستند. این همزادی در حوزه بازار لباس زنان بیشتر معنی می‌یابد. در افغانستان نیز به تنوع لباس‌های زنانه و مد و دیزاین آن‌ها دست کم در کلان شهرها به جدیت توجه می‌شود. اما فارغ از این که لباس‌های مصرفی در افغانستان می‌تواند تولیدات داخلی این کشور باشد، این بازار بزرگ تجاری در دست دیگران است. بازیگران بزرگ بازار لباس...