کمربند امنیتی | خبرنامه
تازه ها, روایت سیاسی

افغانستان جغرافیای دل‌انگیز

توسط - افغانستان جغرافیای دل‌انگیز

به تاریخ بیست و شش دلو 1367 آخرین سرباز شوروی سابق پس از حضور 9 ساله‌ نظامی، افغانستان را ترک کرد. این رفتن نیروهای شوری، سبب پیروزی جهاد مردم افغانستان شد. اکنون این روز برای مردم افغانستان و به ویژه برای افرادی که خود را پاسداران جهاد و نسل جهاد می دانند، به عنوان روز پیروزی، بسیارمهم و باافتخار است. اما حضور شوروی در...