Tag: چین

دانشجویان و بازرگانان مقیم چین یک میلیون دالر تجهیزات طبی به وزارت صحت کمک کردند

شماری از بازرگانان و دانشجویان افغانستانی مقیم چین، مقداری تجهیزات و ضروریات طبی به ارزش یک میلیون دالر امریکایی را در همکاری با اتاق‌ تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به…

تدابیر فرماندهی مرکزی آمریکا؛ پس از وزارت صحت افغانستان، نیروهای آمریکایی شیوع کرونا را از نزدیک دنبال می کنند

همزمان با این که مقام های افغان اولین مورد بیمار مصاب به ویروس کرونا را در افغانستان تایید کرده اند،  فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی نیز اعلام داشته که سربازان آمریکایی…