پنجصد کیلو ولت | خبرنامه
تازه ها, زندگی

افغانستان متفاوت

توسط - افغانستان متفاوت

امروز تظاهرات گسترده‌ای در کابل برای لین برق پنجصد کیلو ولت برگزار شد. در این تظاهرات ده‌ها هزار تن از شهروندان افغان حضور داشتند. خبرنامه نگاه تصویری به این تظاهرات داشته است. Kabul Protest on TUTAP (1) Kabul Protest on TUTAP (2)