پاییز |
تازه ها, زندگی

چین به روایت تصویر

توسط - چین به روایت تصویر

چین کشوری در شرق قاره آسیا، جمعیتی بیش از یک میلیارد دارد. این کشور در سالهای اخیر رشد اقتصادی بسیار سریعی داشته است. افزون بر این، چین دارای سرزمین بسیار وسیعی است که جاذبه‌های طبیعی و گردش‌گری فراوانی دارد.

در این گزارش، زیبایی‌های زندگی در این کشور آسیایی را می توان مشاهده کرد.

china1