ویژگی های دختر نابالغ

۶ نشانه هشداردهنده که دختر مورد علاقه تان به بلوغ فکری و عاطفی نرسیده است

زمانی که وارد رابطه با دختری می شوید، انتظار دارید او دختری عاقل، بالغ و کامل باشد. اما ممکن است پس از مدتی احساس کنید او برخلاف انتظار شما، به…