وزارت کار | خبرنامه
تازه ها, زندگی

چالش اشتغال‌زایی؛ سوءاستفاده از بیکاری متقاضیان کار در افغانستان

توسط - چالش اشتغال‌زایی؛ سوءاستفاده از بیکاری متقاضیان کار در افغانستان

بیکاری گسترده در میان جوانان، سبب شده که شمار زیادی از افراد از این فرصت استفاده کرده و از از شهروندان بیکار، با دادن نوید و وعده کاریابی، اخاذی نموده بدون این که هیچ گونه کاری برای شان انجام دهند. ظاهرن همین بیکاری‌ها سبب شده است که بازار این افراد گرم و گرم تر گردد. به نظرمی رسد، بازار گسترده بیکاری باعث ایجاد مراکزی...

تازه ها, زندگی

اعتیاد یکی از پنج چالش ملیِ افغانستان

توسط - اعتیاد یکی از پنج چالش ملیِ افغانستان

رییس جمهور غنی امروز در محفل افتتاح بزرگترین مرکز تداوی و آموزش حرفه ای و فنی معتادان افغانستان ، گفت که اعتیاد در کشورش به یکی از پنج مشکل ملی تبدیل شده است. او گفت که اعتیاد مشکل ملی است و به عنوان یکی از پنج مشکل ملی باید این مساله را جدی گرفت. رییس جمهور افغانستان قاچاقچیان و تولید کنندگان مواد مخدر را عامل...