وزارت معادن و پترولیم | خبرنامه
روایت اقتصادی

پس از تحریم؛ ایران و افغانستان در جستجوی توسعه تجاری

توسط - پس از تحریم؛ ایران و افغانستان در جستجوی توسعه تجاری

روز شنبه این هفته، نمایشگاه چهار روزه‌‎ تجاری تحت عنوان «سومین نمایشگاه مشرک افغان – ایران» در کابل پایان یافت. در این نمایشگاه بیش از صد شرکت صنعتی از دو کشور، تولیدات خود را به نمایش گذاشته‌ بودند. 1   در حاشیه این نمایشگاه مشترک، تفاهم نامه همکاری های فنی بین وزارت صنعت و تجارت ایران و وزارت...