واکنش‌ها | خبرنامه
تازه ها, زندگی

بیشتر از لایک در فیس‌بوک

توسط - بیشتر از لایک در فیس‌بوک

از امروز به بعد در کنار کلید لایک شما می توانید در فیس‌بوک‌تان، احساسات خوشی و غم‌تان را با کلیدهای دیگری فیس‌بوکی به دوستان تان ابراز کنید. فیس‌بوک برای همه کاربران خود در سراسر جهان کلیدهای بدیل لایک را که "واکنش ها" گفته می شود، عرضه می نماید. این کلیدها شما را قادر می‌سازد تا احساسات و عواطف تان را در باره استاتوس‌های فیس‌بوکی...