واکسیناسیون

هشدار سازمان جهانی بهداشت؛ کودکان، قربانی تعویق واکسیناسیون حاصل از چالش کرونا

سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه هشدار داد در شرایطی که همه‌گیری كرونا بعضی از كشورها را مجبور می‌كند که واكسیناسیون برای سایر بیماری‌های مرگبار مانند فلج اطفال را متوقف كنند...