هوتل | خبرنامه
تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

سایه سنگین غیرت افغانی بر زندگی افغانها

توسط - سایه سنگین غیرت افغانی بر زندگی افغانها

در افغانستان همیشه غیرت افغانی کار دست مردم داده است. در همه موارد زندگی، این غیرت حرف اول را زده است. شاید اگر بخواهیم یک تعریفی از آن داشته باشیم، غیرت افغانی عبارت از حسی است که دیگر بی غیرت‌های جهان آن را ندارد. هرکدام ما دست‌کم چند بار در یک ماه به بیرون از خانه، در رستورانت‌ها یا هوتل‌ها، غذا می‌خوریم. این را...