نورستانی | خبرنامه
تازه ها, روایت سیاسی

تعیین تاریخ انتخابات پارلمانی؛ آغاز بحران تفاهم نامه سیاسی

توسط - تعیین تاریخ انتخابات پارلمانی؛ آغاز بحران تفاهم نامه سیاسی

فاز جدید کمکش ها بر سر نظام و ساختار اجرایی انتخابات افغانستان

رییس اجرایی افغانستان: هیچ انتخاباتی در افغانستان بدون اصلاحات در نظام و کمیسیون انتخابات، برگزار نخواهد شد !

کمیسیون انتخابات: حکومت در حدی نیست که کار کمیسیون انتخابات را نقد کند !

تلاش برای بقا

یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات، با وجود فشارها و...