نامگذاری بلوتوث

نامگذاری بلوتوث: بلوتوث چگونه نام و نشان خود را دریافت کرد؟

دنیای استارت‌آپ‌ها مملو از انواع کلمات اشتباه املایی عمدی و نامفهوم است. اما در پس نام های امروزی بسیاری از آنها هم، داستان یا داستان هایی نهفته است. داستان‌هایی که…