نامزدان احتمالی جایزه صلح نوبل | خبرنامه
تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

نامزدی جایزه صلح نوبل؛ حاصل رویای زندگی فارغ از جنگ

توسط - نامزدی جایزه صلح نوبل؛ حاصل رویای زندگی فارغ از جنگ

تیم بانوان دوچرخه‌سوار افغانستان، برای نخستین بار در میان نامزدان جایزه صلح نوبل قرار گرفت. این بانوان دوچرخه‌ سوار، از سوی ۱۱۸ عضو پارلمان ایتالیا در میان ۲۰۰ نامزد دیگر برای جایزه صلح نوبل سال ۲۰۱۶ میلادی، پیشنهاد شده اند. این بانوان می‌گویند: " همیشه رویای زندگی بدون جنگ را در سر پرورانده اند و با این رویا به آینده می‌نگرند."