میانه رو | خبرنامه
تازه ها, روایت سیاسی

در خانه همسایه چه می‌گذرد؟

توسط - در خانه همسایه چه می‌گذرد؟

انتخابات تاریخی ایران؛ هم گرایی‌ها و واگرایی‌های نوینی را آشکار ساخت صحنه برای مهمترین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی آماده است. بر اساس اظهارات محمد حسین مقیمی رییس ستاد انتخابات ملی ایران، 4844 کاندیدا برای 290 کرسی در انتخابات مجلس (پارلمان) ایران رقابت می کنند. تنها در پایتخت، 1142 کاندیدا برای کرسی ها رقابت می کنند و آن چنان که سید شهاب الدین...