معینیت جوانان | خبرنامه
تازه ها, زندگی

اولین مجمع صدای جوان در افغانستان

توسط - اولین مجمع صدای جوان در افغانستان

اولین مجمع صدای جوان امروز در دانشگاه طبی کابل برگزار شد. این برنامه از سوی نهاد بین المللی آیسیک با هدف انگیزه‌دهی به جوانان دایر شده بود. youth speak forum این مجمع که تحت شعار "مجمعی برای تبدیل گرایش ها و همکاری به عمل" فعالیت خود را آغاز کرده است به گونه‌ای می باشد که پس از...