معمر قذافی | خبرنامه
بلاگ

آیا کسی در خاورمیانه، آرزوی انقلاب دیگر را خواهد کرد؟

توسط - آیا کسی در خاورمیانه، آرزوی انقلاب دیگر را خواهد کرد؟

انقلاب و تغییر،  یکی از  زیبا ترین آرزوهای روشنفکران و نیروهای ترقی‌خواه قرن  19 و 20 بود. رهبران انقلاب‌های بزرگ، الگوهای رؤیایی نسل جوان بودند. زندگی‌نامه آنان بارها و بارها خوانده می‌شد، جملات و کلمات شان حفظ شده و تکرار می‌گردید. مشی انقلابی آنان سرمشق بود؛  جوانان آرزو داشتند تا هم‌آنند آنان انقلاب کنند. انقلاب یک رویا، یک ارزش و یک خواب شیرین...