مصاحبه | خبرنامه
تازه ها, روایت سیاسی

رییس‌جمهور غنی: اکنون نوبت پاکستان است تا دروازه را باز کند

توسط - رییس‌جمهور غنی: اکنون نوبت پاکستان است تا دروازه را باز کند

محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان یکی از سخنرانی های صریح خود را در باره نقش پاکستان در ترویج ترور در کنفرانس قلب آسیا به روز یک شنبه در ارمتسر ایراد داشت که در آن تاکید کرد بدون حمایت دولت پاکستان، طالبان حتی یک ماه ادامه نمی یابد. آقای غنی در مصاحبه‌ای با سهازینی حیدر از ناامیدهای خود از پاکستان، دوستی...

تازه ها, روایت سیاسی

هفتم ثور و نقدی از درون در گفت‌گو با سلیمان لایق

توسط - هفتم ثور و نقدی از درون در گفت‌گو با سلیمان لایق

تحولات هفت و هشتم ثور که سه دهه پیش در افغانستان رخ داد، افغانستان را گاهی تا مرز سقوط مطلق در جنگ های داخلی و هرج ومرج های داخلی به پیش برد. از هجوم نظامی شوری سابق گرفته تا جنگ های داخلی و آمدن طالبان و پس از آن که حکومت وحدت ملی ادامه آن است همه به نحوی از این دو رویداد...