مرکز فرش و قالین | خبرنامه
تازه ها, روایت اقتصادی

مرکز فرش و قالین افغانستان آغاز به کار کرد

توسط - مرکز فرش و قالین افغانستان آغاز به کار کرد

شنبه این هفته، مرکز فرش و قالین افغانستان رسما با حضور مقامات ارشد حکومتی، نمایندگان پارلمان و اعضای اتاق تجارت و صنایع افغانستان در کابل آغاز به کار کرد. در این مراسم که با حضور همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان برگزار شد، انوع قالین های افغانستان به نمایش گذاشته شده بود. خبرنامه در گزارش تصویری این مراسم را روایت کرده است.