Tag: مرزهای شخصی

۱۲ نشانه که شما مرزهای شخصی سالمی ندارید؛ و احتمالا در روابط تان مشکل دارید!

مرزهای شخصی محدودیت‌هایی هستند که خودتان در موردشان تصمیم می‌گیرید. آنها از چارچوب باورهای اصلی، دیدگاه، نظرات و ارزش‌های شما به دست می‌آیند. و این چیزها به نوبه خود از…