مربا | خبرنامه
تازه ها, زندگی

همه چیز خانگی؛ غذای خانگی در بالاشهر کابل

توسط - همه چیز خانگی؛ غذای خانگی در بالاشهر کابل

ما برای شما گفته بودیم که هر هفته یک غذای لذیذ و خوب افغانی را برای تان معرفی می کنیم. حتمن یاد تان هست و شاید هم منتظر باشید که این هفته چه غذای را معرفی می کنیم که شاید شما نخورده باشید و یا از وجود رستورانتی بی خبر باشید که آن غذا را آماده می کند. سفر غذایی ما این بار به...