Tag: مراسم تحلیف

مراسم‌های تحلیف خودمانی؛ در مراسم ارگ، نمایندگان جنبش تحفظ پشتون‌های پاکستان شرکت می‌کنند

در حالی‌که پشتِ درهای بسته مذاکره بین دو تیم دولت‌ساز و ثبات و همگرایی جریان دارد، در ارگ و سپیدار آمادگی‌ها برای برگزاری مراسم‌های تحلیف ریاست جمهوری و حکومت‌ همه‌شمول…