مذاکرات چهارجانبه صلح | خبرنامه
تازه ها, گفتگوهای چهارجانبه صلح

صلح در افغانستان: گفتگو با طالبان یا پاکستان؟

توسط - صلح در افغانستان: گفتگو با طالبان یا پاکستان؟

نزدیک به شش سال است که تلاش های فشرده برای صلح و مذاکره با طالبان از سوی دولت صورت گرفته، اما تا کنون نتیجه ملموسی نداشته است. عوامل چندی در کُنش گری بی فرجام دولت برای صلح و شکست تلاش‌ها دخیل اند. اول- این که چهارچوب تعریف شده‌ای برای پیشبرد این مذاکرات وجود نداشته و این امر موجب پریشان رفتاری دولت نسبت به مصالحه...