محارب | خبرنامه
بلاگ

رییس جمهور غنی در آغاز فاز جدید و آزمون دشوار

توسط - رییس جمهور غنی در آغاز فاز جدید و آزمون دشوار

زمانی که وارد صحن عمومی‌ مجلس نمایندگان شدم، دوستان نماینده‌ام هر یک از سخنرانی رییس جمهور که تا دقایقی دیگر آغاز می‌‌شد، سخن می‌گفتند و اکثراً یک سوال محوری داشتند، این که محمد اشرف غنی در این سخنرانی چه خواهد گفت؟ از روز شنبه این هفته که حضور رییس جمهور در مجلس هر دو اتاق شورای ملی افغانستان جدی شد، رسانه‌های اجتماعی، گروه‌های سیاسی،...