لطف الله نجفی زاده | خبرنامه
تازه ها, زندگی

هدیه وزارت فرهنگ در روز آزادی بیان؛ تکمیل طرزالعمل مصونیت خبرنگاران

توسط - هدیه وزارت فرهنگ در روز آزادی بیان؛ تکمیل طرزالعمل مصونیت خبرنگاران

در افغانستان خبرنگاران مصونیت جانی و شغلی ندارند با این و جود وزارت اطلاعات و فرهنگ طرزالعملی را آماده کرده است که به گفته آنان مصونیت جانی و شغلی خبرنگاران را تامین می کند. باری جهانی،وزیراطلاعات و فرهنگ امروز در محفل تجلیل از روز آزادی بیان گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به همکاری شورای امنیت و نهادهای امنیتی این کشور، پیش‌نویس این...