فرمانده جدید | خبرنامه
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

جنرال نیکولسن، در آزمون دشوار

توسط - جنرال نیکولسن، در آزمون دشوار

نگاهی به کارنامه فرمانده جدید ماموریت حمایت قاطع جنرال جان نیکولسن فرمانده جدید نیروهای حمایت قاطع در افغانستان شد. آقای نیکولسن امروز طی محفل بزرگی به اشتراک دکتر عبدالله رییس اجرائیه، مقامات وزارت دفاع افغانستان و جنرال راحیل شریف رییس ستاد مشترک ارتش پاکستان فرماندهی نیروهای آمریکایی و حمایت قاطع را برعهده گرفت. آقای نیکولس یکی از فرماندهان مشهور آمریکا است که برای بار...