ده استاتوس فیس‌بوکی والنتاینی در افغانستان که شما را حتما می‌خنداند

اول. اسدالله رحیمی: اینجا سرزمین...

1

دوم. وحید درویش: اخ که روز عاشق‌ها...

2

سوم. حنیفه آشنا:

25 بهمن 1394