عبدالصبور | خبرنامه
تازه ها, زندگی

صبور جاده‌های کابل در بستر بیماری

توسط - صبور جاده‌های کابل در بستر بیماری

صبور افسر سابقه‌دار پولیس ترافیک کابل است که پاک‌ترین شخصیت سال ١٣٩٢ از سوی شبکۀ افغانى مبارزه با فساد ادارى و ادارۀ افغانى ديده‌بان ضد‌فساد، نام گرفته است. شهروندان و بسیاری از مردم افغانستان او را با صداقت و حرفه‌ای‌گری کاری می‌شناسند. اما این صبور کابلی، اکنون بیش از یک ماه است که بر اثر گرد و غبار شهر کابل، با بیماری تنفسی...