طلوع | خبرنامه
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

طالبان از مستند سازی نقض حقوق بشر در هراس اند

توسط - طالبان از مستند سازی نقض حقوق بشر در هراس اند

باور عمومی پس از حمله انتحاری بر کارمندان موبی گروپ: طالبان از مستند سازی نقض حقوق بشر در هراس اند چهار ماه پس از تهدید طالبان علیه تلویزیون های یک و طلوع، کارمندان گروه رسانه‌ی موبی از سوی طالبان هدف قرار گرفتند. حمله انتحاری به تاریخ 30 جدی، یک موتر حامل کارمندان موبی گروپ را، در غرب کابل هدف قرار داد، که در آن...