شینواری | خبرنامه
تازه ها, زندگی

پنجاه گوسفند مصرف کرایی شنواری در یک روز

توسط - پنجاه گوسفند مصرف کرایی شنواری در یک روز

شما که هیچ مشکل صحی ندارید. فشار خون بالا ندارید، قند خون بالا ندارید، شکر و مشکل معده و دیابت و یک عالم مریضی خطرناک دیگر ندارید که با خوردن غذا های نسبتن سخت هضم دچار مشکل شوید، اگر هوس یک شکم نان سیر و با مزه کردید به شهر نو بروید. شهر نو کابل واقعن جای خوبی است. همه چیز در آنجا...