شورای استخبارات ملی | خبرنامه
تازه ها, روایت سیاسی

کابل به واشنگتن: این حرف‌های همیشگی آن‌هاست

توسط - کابل به واشنگتن: این حرف‌های همیشگی آن‌هاست

استخبارات امریکا: افغانستان با خطر سقوط سیاسی رو به رو است اظهارات تازه‌ی یک مقام استخباراتی امریکا در باره وضعیت سیاسی افغانستان در سال 2016 میلادی، با واکنش محتطانه‌ای کابل به همراه شده است. قصر سپیدار، در واکنش به اظهارات رییس شورای استخبارات ملی آمریکا در سنای آن کشور، که افغانستان را با خطر ناکامی سیاسی مواجه دیده است اعلام کرده، که این گونه اظهار...